Onze werkwijze

Tijdens de vrijblijvende en kosteloze kennismaking kunt u kennis maken met de therapeut en de manier van werken. In de dagen erna kunt u beslissen of u bij onze praktijk verder wilt. Mocht u dat willen, dan volgt een intake van 60 minuten waarin we meer inzicht in de klachten en de achtergrond van de klachten willen krijgen. Ook zullen we een begin maken met het formuleren van een hulpvraag of doel van de behandeling.

[ballen text=kennis­making intake sessies]

De psychomotorische therapie bestaat uit individuele bijeenkomsten van 45-60 minuten, waarin we door middel van bewegings- en lichaamsgerichte werkvormen werken aan de samen vastgestelde doelen. Uiteraard zullen we ook praten over wat er in de therapie gebeurt, dus elke bijeenkomst zal een combinatie zijn van gesprek en activiteiten. Regelmatig zullen we evalueren hoe het gaat en op basis daarvan keuzes maken over het vervolgen of afronden van de therapie.

Naast individuele therapie is er ook de mogelijkheid tot groepstherapie. Op dit moment loopt er een mannengroep gericht op zeggen wat je wilt en voelt. Op elk moment kunnen er mensen instromen en uitstromen. De groepssessies zijn op dinsdagavond van 19:30-21:00 om de week. Neem contact op voor meer informatie.

Ons uitgangspunt is dat we samen met u als cliënt willen onderzoeken waar u tegenaan loopt in het dagelijks leven en in wederzijds contact proberen om u hiermee verder te helpen. Wij zullen u dus niet vertellen ‘hoe het moet’, maar samen met u zoeken naar mogelijkheden.

Wij doen ons uiterste best om klachten te voorkomen. Mocht u toch klachten hebben, verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen. In goed overleg zal getracht worden uw klachten te verhelpen. Mochten er daarna nog klachten resten, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van de FVB. De klachtenprocedure kunt u vinden op de website van de FVB. Download Folder Klachtenregeling vaktherapieën