Klachtenafhandeling

Wij doen ons uiterste best om klachten te voorkomen. Mocht u toch klachten hebben, verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen. In goed overleg zal getracht worden uw klachten te verhelpen. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden of we komen er samen niet helemaal uit dan kunt u gratis gebruik maken van een onafhankelijke klachten functionaris via Quasir. Bovendien staat het u vrij - indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt - u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie Zorggeschil. Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en na het oordeel van de zorgaanbieder. Meer informatie vindt u op de website van Zorggeschil.