Tarieven

Als u de afspraak niet na kunt komen, kunt u deze afzeggen of wijzigen tot uiterlijk 24 uur van te voren. Afspraken die minder dan 24 uur van te voren worden afgezegd worden voor 50% in rekening gebracht. Wanneer u zonder afmelding niet verschijnt op een afspraak wordt het volle tarief in rekening gebracht.

Vrijblijvende kennismaking 30 min gratis
Intake 60 min 80 euro
Intake Sensorische informatieverwerking   120 euro
Individuele sessie 60 min 80 euro
Telefonisch consult > 10 min 15 euro
E-mail consult > 10 min 15 euro

U ontvangt een factuur aan het einde van de sessie, deze dient binnen 21 dagen betaald te zijn, onder vermelding van het factuurnummer. Na het overschrijden van deze termijn ontvangt u een herinnering. Mocht een tweede herinnering nodig zijn, wordt het factuurbedrag verhoogd met 15 euro administratiekosten.

U kunt zelf contact met ons opnemen, een verwijzing is niet nodig. U kunt ook verwezen worden door een (huis)arts, psycholoog, maatschappelijk werker of andere hulpverlener. Omdat wij zijn aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) en de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT), wordt deze therapie door verschillende ziektekostenverzekeraars geheel of gedeeltelijk in de aanvullende verzekering vergoed.

Op de website van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen kunt u een overzicht vinden van zorgverzekeraars die psychomotorische therapie vergoeden. U kunt het ook altijd navragen bij uw eigen verzekeraar.

Behandeling van kinderen en jongeren bij PMT Amstelveen kan vallen onder de jeugdwet, in dat geval is vergoeding door gemeenten soms mogelijk.