Tarieven

Psychomotorische therapie

Als u de afspraak niet na kunt komen, kunt u deze afzeggen of wijzigen tot uiterlijk 48 uur van te voren. Afspraken die minder dan 48 uur van te voren worden afgezegd worden voor 50% in rekening gebracht. Wanneer u zonder afmelding niet verschijnt op een afspraak wordt het volle tarief in rekening gebracht.
Tarieven geldig vanaf 01-01-2024 tot 31-12-2024.

Individuele sessie 60 min 91 euro
Groep sessie 90 min 49 euro
TRE groep sessie 75 min 36 euro

U ontvangt een factuur aan het einde van de sessie, deze dient binnen 21 dagen betaald te zijn, onder vermelding van het factuurnummer. Na het overschrijden van deze termijn ontvangt u een herinnering. Mocht een tweede herinnering nodig zijn, wordt het factuurbedrag verhoogd met 15 euro administratiekosten.

Verwijzing en vergoeding
U kunt zelf contact met ons opnemen, een verwijzing is niet nodig. U kunt ook verwezen worden door een (huis)arts, psycholoog, maatschappelijk werker of andere hulpverlener. Omdat wij zijn aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) en de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT), wordt deze therapie door ziektekostenverzekeraars die behoren tot de Achmea groep gedeeltelijk in de aanvullende verzekering vergoed.

Op de website van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen kunt u een overzicht vinden van zorgverzekeraars die psychomotorische therapie vergoeden. U kunt het ook altijd navragen bij uw eigen verzekeraar. Behandeling van kinderen en jongeren bij PMT Amstelveen kan vallen onder de jeugdwet, in dat geval is vergoeding door gemeenten soms mogelijk. 

 

Mindfulness

Consulten & trainingen zijn mogelijk op maandag en dinsdag of donderdag. Tijden in overleg. De complete training individueel is een volledig gepersonaliseerde training. Vervolgtrainingen na de basistraining worden ook aangeboden. Onderstaande bedragen zijn inclusief BTW.

Kennismaking tot 60 min gratis
Sessie 60 min 80 euro
Uitgebreide sessie 120 min 150 euro
Complete training in een groep van 6 deelnemers 9 sessies* 550 euro
Complete training individueel 9 sessies* 950 euro

* Inclusief: werkboek, usb-stick met alle oefeningen van de training en een persoonlijk dagboek. Zelf meenemen: dekentje, warme kleding.

Van aanmelding tot deelname
Na aanmelding neemt de trainer contact met je op voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek kunnen de (wederzijdse) verwachtingen benoemd en afgestemd worden. Bij deelname betaalt de deelnemer het cursusgeld. Na ontvangst van het volledige bedrag is de aanmelding compleet en definitief. Restitutie van cursusgeld is niet mogelijk. Wijzigingen en/of annuleringen van gemaakte afspraken dienen minimaal 48 uur voor de afspraak telefonisch gemeld te worden, daar de gereserveerde tijd anders in rekening wordt gebracht.

Disclaimer
De deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor de keuze voor en de manier van meedoen van oefeningen tijdens de training en mogelijke consequenties voor zijn/haar gezondheid. Dientengevolge kan hij/zij de trainer niet aansprakelijk stellen voor enige schade als gevolg hiervan. Ook het beheer van persoonlijke eigendommen tijdens de training valt onder de verantwoordelijkheid van de deelnemer.