Voor wie is PMT

Binnen deze praktijk richten we ons met onze psychomotorische therapie met name op volwassenen met problemen in het dagelijks functioneren als gevolg van fysieke klachten. Dit kunnen klachten zijn waar op dit moment geen voldoende of volledige fysieke verklaring voor gegeven kan worden, zoals (chronisch) pijn of vermoeidheid. Dit kunnen ook klachten zijn die samenhangen met een lichamelijke chronische aandoening als astma, diabetes, nierproblemen, reuma en zo verder. Dit kunnen klachten zijn die op zichzelf staan of voortkomen uit of samen vallen met:

 • Burn-out
 • Ziekte zoals diabetes, reuma, ……..
 • Depressie
 • Dwarslaesie
 • Niet aangeboren hersenletsel

Deze klachten belemmeren u om op dit moment vol in het leven te staan en u weet niet hoe u er op dit moment mee om moet gaan. U kunt hierbij denken aan de volgende vragen of klachten:

 • Vragen met betrekking tot het vinden van een balans tussen werk en privé,
 • Ondersteuning bij het omgaan met uw mogelijkheden en beperkingen
 • Vragen met betrekking tot vermoeidheid, inspanning en ontspanning
 • Assertiviteit, zoals vragen met betrekking tot het aangeven van grenzen of met het vragen van hulp.
 • Leren omgaan met je lastige lijf
 • Het voelen en uiten van emoties
 • Het krijgen van plezier in bewegen
grenzen
emoties
kracht